Lyra Resort Hotel

Lyra Resort Hotel

Proje Adı: Lyra Resort Hotel
Ülke: Türkiye
Uygulama: Deniz Suyu Filtrasyonu
Kapasite: 220 m3/saat
Filtrasyon Derecesi: 130 Mikron
Filtrasyon Çözümü: 3 x Sigma 4”
Yılı: 2014