Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Filtrasyon Sistemleri

Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Filtrasyon Sistemleri

Atıksu arıtma tesislerinden çıkan deşarj suyunun işletmeye geri kazanımı veya tarımsal amaçlı kullanımı için filtrasyon sistemleri