Reverse Osmosis

Reverse Osmosis

Reverse Osmosis Üniteleri, yarı geçirgen bir membran vasıtasıyla basınçlandırılmış sudan çözünmüş tuzların uzaklaştırılması için kullanılan ünitelerdir. Arıtılmış su membrandan geçerken çözünmüş katı parçacıklar, membrandan geçemeyen organik maddeler ve partiküller atıksu olarak drenaja gönderilir.